Konsultacje
Dzień Poniedziałek
Godziny 7:00 - 9:00
Pokój 314
Budynek P
Dzień Środa
Godziny 7:00-9:00
Pokój 314
Budynek P
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom