Konsultacje
Dzień Wtorek
Godziny 12:00 - 14:00
Pokój 314
Budynek P
Dzień Piątek
Godziny 8:00-10:00
Pokój 314
Budynek P
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom